„Jogász válaszol” rovat – új cikksorozat a fogyasztók és vállalkozások érdekében

A Budapesti Békéltető Testület új sorozatot indít hétfőnként a fogyasztói ismeretek erősítése érdekében a fogyasztók és vállalkozások körében. Itt olyan, közérdeklődésre számot tartó kérdéseket szerepeltetünk, amelyekkel nap mint nap találkozik a Testület a fogyasztóvédelmi feladatellátása során. Kérdés: Egy autókereskedőtől vásároltam egy alig nyolc éves autót, amelyet a helyszínen ki is próbálhattam. Mind megjelenésileg, mind kipróbálás után meggyőzött, hogy nekem ez az autó kell. Kezdeti örömöm azonban csak az első hónapig tartott. A második hónapban jelentkeztek a problémák. A leginkább városi autózásra használt jármű mikor hosszabb útra vittem, elkezdett rángatni, majd a műszerfalon hibajelzés jelent meg. Elvittem egy szerelőhöz, aki több százezerben jelölte meg a javítás költségét. Az összeget meghallva, az eladóhoz fordultam, ő azonban elutasított azzal, hogy mégis mit vártam egy ilyen idős autótól. Mit tudok tenni, mikor az eladó még a költségek megosztására sem hajlandó?   Válasz: Használt termékek esetében – legyen az akár egy garnitúra, vagy mint jelen esetben egy gépjármű – érvényesül az, hogy a használtságnak megfelelő hibákat a bírói gyakorlat ismertnek vélelmezi, azok nem alapozhatnak meg hibás teljesítést. A hibás teljesítés, mint szerződésszegés mindig a szerződés tartalmához mérendő. Kiindulópont, hogy a vevő a használtság ismeretében vette meg a dolgot, ezért számítania kell arra, hogy abban a természetes elhasználódásból származó hibák lehetnek. Hibás teljesítés – jogi értelemben – csak akkor állapítható meg, ha a hiba független a használtságtól, illetőleg az elhasználódás számítható mértékét jelentősen túllépi. Használt dolog szolgáltatása esetén is elvárható azonban, hogy az a korának és az abból következő műszaki állapotának megfelelő mértékben a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen. A terméknek mindazon hibái, amelyeket a vevő a szerződéskötéskor az elvárható gondos eljárás mellett felismerhetett, illetve amelyekre a szerződés tartalma vagy a szerződéskötés körülményei alapján számítania kellett, hibás teljesítés hiányában nem alapozhatnak meg szavatossági igényt. Annak megállapítása pedig, hogy a hiba független-e a használtságtól, illetőleg jelentősen túllépte-e az elhasználódás számítható mértékét, szakértői kérdés. Jelen esetben – figyelembe véve, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskötésről van szó – a Polgári Törvénykönyv által felállított jogszabályi vélelem alapján a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hibáról vélelmezni kell, hogy már a teljesítés időpontjában is megvolt, az nem később keletkezett. Vagyis ezen hat hónapon belül a vállalkozást terheli a bizonyítási kötelezettség a tekintetben, hogy a jelentkező hibát a fogyasztó a szerződéskötés időpontjában ismerte (pl. mert a szerződéskötés során arról tájékoztatta), vagy ismernie kellett, vagy a hiba a természetes elhasználódásból származik. Ezen vélelem nem áll fenn, ha az a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A fentiek mellett tanácsos minden esetben körültekintően eljárni, különösen egy jelentős értéket képviselő dolog megvásárlása esetén. Használt gépjárművek vásárlása előtt a kiszemelt járművet szakemberrel nézessük át, hogy későbbiekben kellemetlen meglepetések ne érhessenek bennünket. A vásárlást követő első 6 hónapban felismert hiba esetén azt jelentsük a vállalkozásnak, kérve kellékszavatossági jogaink teljesítését, vagyis a gépjármű hibájának megjavítását, a vállalkozás költségére történő megjavíttatását, vagy árleszállítás alkalmazását, végső esetben pedig gyakoroljuk a vásárlástól történő elállási jogunkat. Ha a vállalkozás bizonyítási kötelezettségét nem teljesítené és nem sikerülne megegyezni sem vele, békéltető testület előtti eljárás kezdeményezésével is érvényesíthetjük az előbbi jogainkat.