Kézbesítési vélelem tényének beállta

1. A BBT/02095/2019. számú ügyben   A vállalkozás neve: Spacecube Telekommunikáció Kft. A vállalkozás székhelye: 1053 Budapest, Kálvin tér 4. fsz.1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 29/A. § (1) bekezdése értelmében: „a békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni.” A (2) bekezdés szerint „a postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”   Megállapítom, hogy a fenti számú ügyben a békéltető testületi döntésről szóló postai kézbesítés második megkísérlésének napja 2019.10.17. így az azt követő ötödik munkanapon, azaz 2019.10.25. napján az iratot kézbesítettnek kell tekinteni.   Az Fgytv. 33. § (6) bekezdése szerint „a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén a békéltető testület elnöke a 29/A. § (2) bekezdés szerinti kézbesítési vélelem beálltáról a vélelem beálltát követő nyolc napon belül - a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás egyidejű csatolásával - értesíti a felet, és gondoskodik a kézbesítési vélelem beállta tényének, valamint a vállalkozás nevének, székhelyének a békéltető testületek honlapján - az ügyszám megjelölésével - történő közzétételéről.”   Budapesti Békéltető Testület   2. A BBT/02009/2019. számú ügyben   A vállalkozás neve: KIEV 2010 Kft. A vállalkozás székhelye: 1161 Budapest, Kenéz u. 65. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 29/A. § (1) bekezdése értelmében: „a békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni.” A (2) bekezdés szerint „a postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha az irat a békéltető testülethez „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”   Megállapítom, hogy a fenti számú ügyben a békéltető testületi döntésről szóló postai kézbesítés második megkísérlésének napja 2019.10.22. így az azt követő ötödik munkanapon, azaz 2019.10.30. napján az iratot kézbesítettnek kell tekinteni.   Az Fgytv. 33. § (6) bekezdése szerint „a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén a békéltető testület elnöke a 29/A. § (2) bekezdés szerinti kézbesítési vélelem beálltáról a vélelem beálltát követő nyolc napon belül - a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás egyidejű csatolásával - értesíti a felet, és gondoskodik a kézbesítési vélelem beállta tényének, valamint a vállalkozás nevének, székhelyének a békéltető testületek honlapján - az ügyszám megjelölésével - történő közzétételéről.”       Budapesti Békéltető Testület