A fogyasztóra (kérelmezőre) vonatkozó adatok

Cím
Levelezési cím
Ügyfélkapus elérhetőségének adatai
(az elektronikus kapcsolattartáshoz, kérjük pontosan kitölteni)

Általános kérdések

Milyen minőségben kezdeményezi a békéltető testületi eljárást?
Az érintett gazdálkodó szervezettel megkísérelte-e az ügy rendezését?
Kezdeményezett–e az ügyben más békéltető testületi vagy polgári peres eljárást?
Indult-e közvetítői eljárás, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére sor került-e?
Kéri-e az ügy rendezése érdekében a Budapesti Békéltető Testület eljárását?

A gazdálkodó szervezetre vonatkozó adatok

Cím

Részletek

Ft
Amennyiben meghallgatást tart az ügyében a Budapesti Békéltető Testület, kérem nyilatkozzon, hogy mely formában járjon el a tanács:
A Fogyasztóvédelmi törvény 29. § (7) bekezdése alapján, ha Írásbeli eljárást rendel el az elnök (meghallgatás mellőzésével), kérem nyilatkozzon, hogy hozzájárul-e annak lefolytatásához:
Legfeljebb 5 fájl, 3MB korlát, Engedélyezett típusok: doc, docx, pdf, rtf, jpg.
Amennyiben még több fájlt szeretne nekünk becsatolni, akkor azt a bekelteto.testulet@bkik.hu e-mail címre küldje/küldjék meg.

Beküldés

Hírlevélre feliratkozás
Hozzájárul-e, hogy regisztrált email címére a Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelem aktuális kérdéseit illetően Hírlevelet küldjön Önnek? Adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak alapján kezeljük.