A Budapesti Békéltető Testület jótanácsai a Glamour-napokra – vállalkozások nélkül nincs fogyasztóvédelem

100.000 Ft-ért szerette volna megkapni a fogyasztó egy igen népszerű márka tízmilliós új autóját egy korábbi Black Friday-keretében. Csak később derült ki számára, hogy a hirdetés mellett szereplő „foglalási díj” nem volt egyenlő a teljes vételárral! 2019. április 11-14. között kerülnek megrendezésre a Glamour-napok, ahol akár 20-50%-os leárazások, kedvezmények várják a fogyasztókat. Nem árt azonban odafigyelni a vásárlásnál, történjen az akár online, akár egy boltban személyesen! Fontos tudni, hogy a feltűnően alacsony, téves ár esetén nem feltétlenül kell odaadni a fogyasztónak a megrendelt terméket a kiírt összegért! Ha pedig kiderül, hogy hibás volt a termék, a nagy akciók ellenére is ugyanúgy lehet reklamálni a kereskedőnél! A Budapesti Békéltető Testület jótanácsai a fogyasztóknak.

1.Fontos a kellő körültekintés a nagy leárazások alkalmával is! Ezt jól mutatja annak a fogyasztónak az esete, aki még 2018 decemberében rendelte meg az interneten egy népszerű márka új autóját, az akkori Black Friday keretében. A hirdetés szövegében a „100.000 Ft foglalási díj” szerepelt, és ez alapján úgy gondolta, hogy az összeg már maga a vételár, de nem kapta meg ennyiért az autót. Később eljárást indított a Budapesti Békéltető Testület előtt, és csak ekkor derült ki számára, hogy a 100.000 Ft valójában csak foglaló volt, a limuzin típusú gépjármű teljes ára pedig közel 11 millió forint volt.   Ez az eset egyértelmű, mivel az összeg foglalóként volt feltüntetve a hirdetés szövegében. De több olyan példa is előfordulhat, amikor maga a kiírt vételár nagyon alacsony, elírás folytán. Ilyenkor, nem feltétlenül jár a fogyasztónak például a 140.000 Ft-os termék, ha elütés miatt 1.400 Ft-ért hirdették! Ha például egyértelműen megtörtént a megrendelés visszaigazolása és jóváhagyása elektronikus üzenetben, és ebből ki is derül a pontos termék, cikkszám, a vételár, a megrendelő neve, kiszállítás helye, tehát a megrendelés konkrét részletei, akkor akár megalapozott is lehet a fogyasztó igénye. Ezt mindig esetről esetre kell eldönteni.   Amennyiben viszont nem történt semmilyen visszaigazolás vagy csak egy egysoros, tájékoztató jellegű értesítést kaptunk a megrendelés beérkezéséről, ez önmagában még nem keletkeztet olyan kötelezettséget a webáruház számára, amely alapján a hirdetésben szereplő áron ki is kellene szállítania a terméket. 2. Nem árt tudni azt sem, hogy ha akciósan, bent az üzletben vásárol személyesen a fogyasztó ruházati terméket, cipőt, táskát, parfümöt, nem gondolhatja meg magát három napon belül, amennyiben mégsem tetszik a termék (kivéve, ha a bolt ezt önként nem vállalta)! Ha viszont a termék tényleg hibás (tönkremegy, elszakad, nem működik), és a fogyasztó emiatt reklamál, kötelesek erről az üzletben jegyzőkönyvet felvenni és annak egy példányát átadni. Nem lehet tehát pusztán a leárazás miatt elutasítani automatikusan a a hiba miatt járó fogyasztói jogokat (elsősorban ingyenes javítás vagy csere, másodsorban a vételár leszállítása vagy teljes visszafizetése)! Amennyiben a vevőszolgálatos, vagy aki a vásárlói panaszok kezelésével foglalkozik, nem tud nyilatkozni rögtön arról, teljesíthető-e a fogyasztó hibás termék miatti igénye, úgy a kereskedőnek a panasszal kapcsolatos álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül, igazolható módon kell tájékoztatnia a fogyasztót! Ha kijavításra vették át az adott árucikket, úgy külön elismervényt kell adni arról, mikor mehet érte a vásárló vagy pedig ezt az időpontot a jegyzőkönyvben szükséges feltüntetni számára. Ugyancsak törekedni kell az előírások szerint a tizenöt napon belül történő kijavításra, vagy épp az e határidőn belül történő cserére, ha ilyen célból vették át a terméket. Ha pedig a megvételtől számított hat hónapon belül merült fel a fogyasztóvédelmi probléma, a kereskedőnek be kell bizonyítani azt, hogy a hiba oka csak a vásárlást követően keletkezett, amennyiben ezt nem teszi meg, úgy köteles eleget tenni a fogyasztó fenti igényének! Hat hónapon túli hiba esetén viszont már a fogyasztónak szükséges bizonyítani, hogy eleve hibás volt az árucikk, amit megvett (például egy független szakvéleménnyel). Összességében pedig a hiba miatt a vásárlástól számított két évig lehet reklamálni, ezt követően már nem lehet fordulni a vállalkozáshoz például a kijavítási, kicserélési igénnyel.
  1. Amennyiben internetről történt a vásárlás egy kereskedőtől, de mégsem tetszik a fogyasztónak az árucikk, akkor az átvételtől számított 14 napon belül meggondolhatja magát. Ez a jog tehát akkor is jár, ha a termék nem volt hibás! Indokolás nélküli elállási joggal lehet élni ilyenkor, és a fogyasztónak saját költségén kell visszajuttatnia a terméket, a cég pedig köteles visszaadni a teljes kifizetett összeget.
  Van azonban néhány kivétel is ez alól és a Budapesti Békéltető Testület tapasztalatai szerint épp ezek okozzák leggyakrabban a fogyasztók és a webáruházak közötti problémákat. A hang-, illetve kép- vagy videófelvételt, vagy számítógépes programot tartalmazó CD- vagy DVD-lemezeknek, vagy az egyes higiéniai terméknek (amelyek felbontást követően már nem visszaküldhetőek egészségvédelmi okokból) az adásvételekor nem gondolhatja meg magát a fogyasztó, amennyiben már felbontotta a csomagolást. Az utóbbi esetnél a bírói gyakorlat egyértelmű: csak akkor hivatkozhat a cég egészségvédelmi vagy higiéniai okra, ha előtte meghatározta, melyik termék tartozik ide.   Sokszor hivatkoznak a webáruházak arra is, hogy ha nincs meg a termék eredeti, gyári csomagolása vagy az sérült, akkor nem fogadják el az indokolás nélküli elállást, azonban ez a gyakorlat jogszabályba ütközik!   Arra is felhívja a Budapesti Békéltető Testület a figyelmet, hogy ha nem magánszemélyként, hanem cégként történt az online vásárlás, akkor arra nem vonatkozik az indokolás nélküli elállás lehetősége. Szintén nagyon fontos az internetes megrendeléseknél, hogy az indokolás nélküli elállás esetén a vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül vissza kell térítenie a fogyasztó által kifizetett teljes összeget és azt csak addig tarthatja vissza, míg a terméket vagy a visszaküldést igazoló dokumentumot meg nem kapta.   Jó tanácsok a fogyasztóknak! 1.Ha akciós volt a kereskedőtől vett áru, ugyanúgy lehet reklamálni, ha a termék hibás volt! Amennyiben tényleg hibás az árucikk, mert például gyári hiba vagy más hasonló ok áll fent, a fogyasztó kérheti a vállalkozástól - a nagy akció ellenére is, mert különbség nincs -, hogy ingyenesen javítsák meg a terméket! Ha pedig ezt nem tudják vagy nem akarják, akkor pedig cserélni kell, szintén díjmentesen! Ennek hiányában pedig a vételár leszállítását, illetve a teljes vételár visszatérítését is kérni lehet. 2.Amennyiben internetről, egy kereskedőtől vásároltak a fogyasztók, akkor a 14 napos visszaküldéshez – bizonyos kivételekkel – nem követelhetik meg, hogy az eredeti, gyári csomagolásban küldjék vissza a terméket. Ilyenkor, ha meggondoltuk magunkat, azt mindig írásban jelezzük. Ekkor saját költségünkön kell a terméket visszaküldeni, kivéve, ha ezt a webáruház nem vállalta önként! 3.Online vásárlásnál akkor is visszaküldheti a terméket a fogyasztó 14 napon belül a kereskedőnek, ha esetleg azt sérülés érte, esetleg nincs meg az összes tartozéka. Önmagában ezektől még nem veszíti el az indokolás nélküli elállás jogát. 4.Visszautaláskor nem vonhat le a webáruház a korábban kifizetett pénzből „használati díjat” vagy bármilyen más címen egyéb összeget. Erre csak és kizárólag akkor van lehetőség, ha kiderül, hogy a visszaküldés előtt a termék használhatóságának megállapításához szükséges mértéket meghaladóan használta a fogyasztó a terméket és emiatt csökkent annak az értéke. 5.Bizonyos termékekre egyáltalán nem vonatkozik a 14 napos meggondolás lehetősége internetes vásárlásnál! Ide tartoznak például a lezárt csomagolásban kiszállított: higiéniai árucikkek vagy éppen a szoftvert, vagy film- és zeneszámokat tartalmazó CD- vagy DVD-lemezek. 6.Számlát-nyugtát az online vásárlásról is kell kapni! Ha nem kapott, akkor tegyen panaszt írásban a fogyasztó a webáruháznál és kérje ennek megküldését, ezt követően pedig őrizze meg azt gondosan. Bármi probléma lenne a termékkel, ennek birtokában lehet reklamálni és ez bizonyítja a fogyasztó és a cég közötti szerződés megkötését.