Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről a Budapesti Békéltető Testületnél a személyes iratleadások és tanácsadások tekintetében

Tisztelt Fogyasztó! Tisztelt Vállalkozás!    Magyarország Kormánya 2020. március 11-én „az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki ”.   A Budapesti Békéltető Testület (továbbiakban: BBT) betartva a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 4/2020. számú Főtitkári utasítását, valamint további tájékoztatását, melyben azt kérik, hogy a BKIK székházat akkor látogassák vendégek, ha az elengedhetetlen és nincs lehetőség telefonon vagy elektronikus kapcsolattartási eszközön keresztüli kapcsolattartásra. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus terjedésének csökkentése, illetve megakadályozása érdekében társadalmi felelősségvállalásunk körében a kialakult járványügyi helyzetre és a Kormány intézkedéseire figyelemmel az alábbi óvintézkedéseket tesszük meg. A Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest Krisztina körút 99. alatt található Titkársági helyszínén 2020. március 16-ától határozatlan ideig a személyes ügyfélszolgálatunk, így a kérelmek személyes leadása és a személyes tanácsadó szünetel.  A Testület a továbbiakban is elérhető, kérjük, hogy megkereséseiket a telefonos (telefon: 06 (1) 488 21 31), emailes ( bekelteto.testulet [at] bkik.hu ) vagy postai ( 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. ; levelezési cím: 1253. Budapest, Pf.: 10. ) út tegyék meg. Kérelem benyújtására a z elektronikus vagy postai utat javasoljuk. A fenti intézkedés a Titkárság operatív működését egyelőre nem befolyásolja . Szigorú óvintézkedéseket vezettünk be a személyes meghallgatások megtartása érdekében, erről a honlapon megtalálható másik tájékoztatónkban olvashat. Ezen óvintézkedések betartásával a fogyasztók és vállalkozások érdekeinek figyelembe vételével egyelőre nem látjuk szükségesnek a személyes meghallgatások elhalasztását.  A meghallgatásaink egyelőre meg lesznek tartva. Ebben történő bárminemű változás esetén haladéktalanul értesítjük Önöket. Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük! Budapest, 2020. március 12. Dr. Inzelt Éva Elnök Budapesti Békéltető Testület