Tájékoztató vállalkozásoknak

2012. május 14-én elfogadásra került a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) módosítása, amely utoljára 2008. szeptember elsején került átfogó változtatásra. A békéltető testületek kapcsán az első és legfontosabb változás, hogy a jelenleginél sokkal szélesebb fogyasztói kör veheti igénybe a testületek gyors és ingyenes eljárását. Az Fgytv. módosítása értelmében ugyanis a békéltető testület előtt fogyasztónak minősülnek a norma hatályba lépését követően, azaz 2012. július 29. után nemcsak a civil szervezetek, az egyházak, a társasházak és a lakásszövetkezetek, hanem a mikro-, kis- és középvállalkozások is. Azaz ezen vállalkozások is élhetnek vitás ügyeik során a bírósági eljárást megelőzve a minden megyében és fővárosban működő békéltető testületi eljárás igénybe vételének lehetőségével.

További letölthető tájékoztatók

  1. Pozitív lista 2013 (199 KB)
  2. A fogyasztóvédelmi törvény vállalkozásokat is érintő módosítása (422 KB)
  3. Nyilatkozat nem természetes személy fogyasztó által kezdeményezett eljárásban (28 KB)
  4. Pozitív lista 2014. (141 KB)
  5. Pozitív lista 2015. (141 KB)