Tájékoztatók

 1. A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről szóló 4/2013. (II. 4.) NFM rendelet (992 KB)
 2. Tájékoztató az Európai Bíróság légi járatokkal kapcsolatos új ítéletéről (329 KB)
 3. Tájékoztató a légi járatok késésével, törlésével és műszaki hibájával kapcsolatos jogi lehetőségekről (152 KB)
 4. Tájékoztató a fogyasztóvédelmi törvény 2012. évi módosításáról (422 KB)
 5. Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (201 KB)
 6. Tájékoztató a szállás időben megosztott használati jogáról (198 KB)
 7. Tájékoztató a bonus-malus rendszerről (182 KB)
 8. Tájékoztató az utazási szerződésekről és az azokkal kapcsolatos jogvitákról (336 KB)
 9. Tájékoztató az üzleten kívül kötött szerződésekről és az azokkal kapcsolatos jogvitákról (218 KB)
 10. Tájékoztató a jótállási, szavatossági jogokról és az azokkal kapcsolatos jogvitákról (202 KB)
 11. Tipikus fogyasztói panaszok, tájékoztató (186 KB)
 12. Összefoglaló a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CLVII. törvényről (258 KB)
 13. Összefoglaló a Kúria Pfv.VII.20.194/2012/6. számú ítéletéről (332 KB)
 14. A Kúria Pfv.VII.20.194/2012/6. számú ítélete (478 KB)
 15. a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (151 KB)
 16. Összefoglaló a fogyasztói alternatív és online vitarendezési uniós jogszabályokról (354 KB)
 17. A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.382/2013/4. sz.ítélete (1.13 MB)
 18. Összefoglaló a fogyasztóvédelem területén feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztériumokról (292 KB)
 19. Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról (293 KB)
 20. Gyakori kérdések és válaszok az üzleten kívüli értékesítés, internetes vásárlás témaköréből (218 KB)
 21. Gyakori kérdések és válaszok a szabálytalan vételezés témaköréből (138 KB)
 22. A Budapesti Békéltető Testület 2016. évi I. számú Hírlevele (2.19 MB)
 23. A Budapesti Békéltető Testület 1/2016. számú ajánlása a szabálytalan vételezés kapcsán elvárt szolgáltatói eljárásról (254 KB)
 24. Újakbb gyakori kérdések és válaszok az internetes vásárlás témakörében (292 KB)
 25. Mintalevelek és formanyomtatványok az online vásárlás témakörében (362 KB)

 

Jogszabályok gyűjteménye

 

 1. 1997. évi CLV. törvény ( A Fogyasztóvédelmi törvény)
 2. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (42 KB)
 3. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet (38 KB)
 4. A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet (40 KB)
 5. Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet (38 KB)
 6. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (48 KB)
 7. Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet (73 KB)
 8. A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet (225 KB)
 9. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (135 KB)
 10. A Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.22.296/2012/8. sz.ítélete (1.66 MB)
 11. A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról (239 KB)
 12. Gyakori kérdések az internetes vásárlás témaköréből (270 KB)
 13. A Budapesti Békéltető Testület hírlevele (664 KB)

 

Hatályos jogszabályok jegyzéke a Budapesti Békéltető Testület előtti ügyek típusa szerinti bontásban

I. Kereskedelem:

 1.  A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
 2.  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 3. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 4. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 5. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (2014 március 15. előtt kötött szerződésekre)
 6. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 7.  A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
 8. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 9. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 10. A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet
 11. A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet
 12. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (2014. 06. 13. előtt kötött szerződésekre)
 13. A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
 14. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 15. Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet (2014. 06. 13. előtti szerződésekre)
 16. A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet

II. Közüzem a, Villamosenergia-szogláltatás

 1. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
 2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
 3. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
 4. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
 5. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet
 6. A villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 52/2013. (IX. 13.) NFM rendelet
 7. A villamos energia hálózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól, a díjak elemeiről, mértékéről és alkalmazásuk szabályairól szóló 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet
 8. A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet
 9. A villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet
 10. A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (i. 22.) NGM rendelet

b, Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

 1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 2.  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény
 3.  Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
 4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 358/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
 5. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

c, Víziközmű-szolgáltatás

 1. A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény
 2. A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény
 3. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
 4. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
 5.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésérőlszóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet
 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásárólszóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
 7. Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjárólszóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet
 8.  Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjérőlszóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

d, Kéményseprő-ipari szolgáltatás

 1.  A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény
 2. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (2015. december 27.-től hatályos)
 3. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
 4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
 5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet
 6.   A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairólszóló 63/2012. (XII.11.) BM rendelet
 7. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013 (III.  18.) Főv. Kgy. rendelet

e, Távhőszolgáltatás

 1. A távhőszolgáltatásokról szóló 2005. évi XVIII. törvény
 2. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
 3. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
 4. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

f, Földgázszolgáltatás

 1.  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
 2. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
 3.  A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet

g, Postai szolgáltatás

 1. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
 2. A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII. 4.) Korm. rendelet

III. Utazás

 1. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 2. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
 3. Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet
 4. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

IV. Építőipar

 1.  Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 2.  A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet
 3. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet
 4. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

V. Egyéb szolgáltatás: a, Hírközlési szolgáltatás

 1. Az elektronikus hírközlésrőlszóló 2003. évi C. törvény
 2. Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet
 3. A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

b, Parkolás

 1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 2.  A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és au üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 Főv. Kgy. Rendelet

c, Üdülési jog

 1. A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet
 2. Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II.5.) Korm. rendelet (2011. 09. 01. előtt kötött szerződésekre)

d, Személyszállítás

 1. A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008 EK rendelet
 2. A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007 EK rendelet
 3.  A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete
 4. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 5. A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
 6. A személyszállítási szolgáltatásokrólszóló 2012. évi XLI. törvény
 7. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
 8. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV.25.) Korm. rendelet
 9. A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet
 10. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015 (VII. 7.) Korm. rendelet
 11. A térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeirőlszóló 270/2009. (XII.1.) Korm. rendelet
 12. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
 13. Az együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM
 14. A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági árárólszóló31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet
 15. A Budapest főváros közigazgatási területén járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásárólszóló 30/2010 (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

e, Javító-karbantartó szolgáltatások

 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 2. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

f, Felnőttképzés

 1.  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

VI. Pénzügy

 1. A fogyasztóvédelemrőlszóló 1997. évi CLV. törvény
 2. A fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

 

Egyéb jogszabályok:

 1. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
 2. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
 3. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény
 4. A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény
 5. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
 6. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény
 7. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
 8. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
 9.  A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
 10. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
 11. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 12. Az egyesülési jogról, a közhasznú  jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 13. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
 14. Az informatikus önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény