Autópálya-bírság – jogos vagy nem? Tovább erősödött a vállalkozások együttműködése a Budapesti Békéltető Testület előtt

Fokozódó együttműködés a vállalkozások részéről, fogyasztóbarát magatartás, hatékony fogyasztóvédelmi vitarendezés. A tendenciák azt mutatják, hogy egyre több ügy oldódik meg a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) által működtetett Budapesti Békéltető Testület előtt. A feleknek nem kell bíróságra menniük, hiszen ingyenes, gyors, egyszerű eljárás áll rendelkezésükre.

 

Vásárlást követően bárki szembesülhet fogyasztóvédelmi problémával, amely nem mindig rendeződik a kereskedő előtt. Ekkor jön szóba megoldásként a fogyasztóvédelmi békéltetés és a BKIK által működtetett békéltető testület (Testület) eljárása. Azért egy forintot nem kell a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak sem fizetniük, és díjmentesen oldhatják meg egymás között a vitát a békéltető testület tagjainak, fogyasztóvédelmi szakértőinek segítségével.

A 2019. évben még inkább jelentőssé váltak azok az ügyek, amelyekben a Testület elérte célját és az eljárásnak köszönhetően a felek a bíróságot elkerülve, békés úton rendezték egymás között az ügyet.

A békéltetést már egy egyszerű e-mail formájában is lehet kezdeményezni, és ha ezt megtették, erről érdemes a fogyasztóknak értesíteniük a kereskedőket. A vállalkozások ugyanis kötelesek együttműködni az eljárásban, ellenkező esetben fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. Azonban a gazdálkodó szervezeteknek már nem is a bírság elkerülése a céljuk, hanem a fogyasztóbarát magatartásra törekvés és a vásárló megtartása. Ezt pedig úgy lehet elérni, ha a vállalkozás talál egy kompromisszumos megoldást, amely a fogyasztónak is kedvező.

Egyre többször történik meg az, hogy már maga a Testületnek címzett fogyasztói levél is eléri a kívánt hatást, és a tanácsoknak nem is kell eljárniuk az adott ügyben.  A vállalkozás ugyanis, miután értesült az eljárás kezdeményezéséről, felveszi a kapcsolatot a fogyasztóval és eljáráson kívül rendezik az ügyet. A fogyasztók erről visszajeleznek, vagy egyszerűen visszavonják kérelmüket, hiszen az egyezség megkísérlése már okafogyottá vált. De sokszor arra sincs szükség, hogy a Testülethez fordulást követően a kérelmező további bizonyítékokat csatoljon, vagy a törvénynek megfelelő formaiságokkal rendelkező beadványt nyújtson be, hisz a vita még ezelőtt megoldódik.

A felek egyébként sokszor közösen kérik az eljárás megszüntetését is, miután a vállalkozás eleget tett a fogyasztó kérelmének.

Ha pedig szükségessé válik mégis az ügy érdemi eldöntése, mert a kereskedő nem akarna egyezséget kötni, utóbb az ajánlás jellegű döntéseket is önként teljesítik a vállalkozások, holott azok nem kötelező erejűek. Az önkéntes teljesítési arány közel 90 %-os. A felek ugyanis részletesen megindokolt határozatot kapnak, amelyből kiderül számukra, hogy például az ajánlás esetében miért döntött a Testület a fogyasztó igaza mellett, milyen előírások vonatkoznak az ügyre. Ezt belátva pedig a vállalkozások felülvizsgálják kezdeti elutasító álláspontjukat, és utóbb eleget tesznek a fogyasztó kérésének.

Azt, hogy milyen sokféle ügyben tud a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara segíteni, jól mutatja annak a fogyasztónak az esete, aki közel 60.000 Ft-os autópálya-bírságot kapott. Eladta ugyanis az autóját, de később kapott egy fizetési felszólítást közel 15.000 Ft-ról, mivel az autóval fizetős útszakaszt használtak díjfizetés nélkül. Ekkor viszont már nem ő volt a gépjármű tulajdonosa, ezért nem is fizette be a díjat, ami viszont később 59.500 Ft-ra emelkedett. Később a békéltető eljárásnak köszönhetően a vállalkozás elállt a követelésétől.

Az autópálya használatakor egyébként érdemes odafigyelniük a fogyasztóknak, hogy ha véletlenül díjköteles útszakaszra tévednek, úgy még az utazás megkezdése után is megvásárolhatják az e-matricát. 60 perc türelmi idő áll ugyanis ilyenkor még erre rendelkezésre. Ha pedig már megtörtént a baj, és a fogyasztó büntetést kapott, sokkal kevesebbet kell befizetni, ha a pótdíj megfizetésére a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított hatvan napon belül kerül sor. Míg ugyanis a D1, D2 és U kategória esetében például csak közel tizenötezer forint a pótdíj (egész pontosan 14.875 Ft), addig a hatvan napon túli megfizetés esetén az már 59.500 Ft-ra növekszik. B2 kategóriánál viszont, szintén a hatvan nap után már a pótdíj például 267.700 Ft.

Sokszor kerül sor egyúttal véletlenül rendszámtévesztésre: tudatos magatartás esetén itt is csökkenthető jelentősen, illetve elkerülhető a fogyasztót terhelő büntetés (pótdíj). Ha ugyanis ezt észreveszi időben, úgy – legfeljebb 3 karakter eltérésig -, a matrica érvényességi idejének kezdetétől számított hatvan napon belül, illetve a téves rendszám miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követően hatvan napon belül lehetőség van a helyes rendszám rögzítésére. Ekkor az átírási díj összege 1470 Ft, viszont ilyenkor a kapott pótdíj megfizetése alól teljesen mentesül a fogyasztó, mivel a módosított matrica ekkor a teljes érvényességi időre lesz érvényes. Azt sem árt tudni, hogy a pótdíj rendszámonként, naptári naponként legfeljebb egyszer szabható ki. Végül tartsák észben azt is, hogy bizonyos esetekben mentesülhetnek a pótdíjfizetés alól, amelyekről érdemes külön tájékozódni. Ilyen eset például az, ha a gépjármű tulajdonosa vagy az üzembentartó igazolja, hogy az autót például ellopták, és az erről szóló jogerős hatósági döntést vagy ennek a másolatát a NÚSZ Zrt-nek a jogerőre emelkedést követő tizenöt napon belül bemutatja.

Már egy másik békéltető testületi ügyben járt úgy a fogyasztó, hogy használt autót vásárolt, ami alig két nappal később motorhibát jelzett, de hiába javíttatta azt ki, a kereskedő elutasította a javítási költség megtérítését. Ismét a Testület eljárásának köszönhetően végül egyezség született ebben az ügyben is, és a fogyasztó 125.000 Ft-ot visszakapott.

Internetes vásárlással függött össze az a harmadik ügy, amelyben a kérelmező több mint százezer forintos laptopot rendelt meg, de az eleve hibásan érkezett meg. A webáruház ugyan a fogyasztó kérelmét nem találta megalapozottnak, azonban a békéltető eljárásban egyezségi ajánlatot tett a 124.900 Ft-os vételár visszafizetésére, ez a megoldás pedig a panaszosnak tökéletesen megfelelt.

 

A fogyasztóvédelmi békéltetés egyértelműen permegelőző hatású, és a BKIK által működtetett Budapesti Békéltető Testület nagy segítségére van a feleknek a vitarendezésben. Az eljáró tanácsok a fogyasztót és a kereskedőt a lehetséges megoldás felé terelik a meghallgatás során, rávezetve őket a békés megoldásra.

 

A vállalkozások együttműködnek az eljárásban, és törekednek a fogyasztóbarát, jogkövető magatartásra. Ebben pedig a BKIK minden szükséges szakmai segítséget megad a kereskedőknek, többek között a fogyasztóvédelmi jellegű kérdésekben is.