„Jogász válaszol” rovat – új cikksorozat a fogyasztók és vállalkozások érdekében

A Budapesti Békéltető Testület új sorozatot indít hétfőnként a fogyasztói ismeretek erősítése érdekében a fogyasztók és vállalkozások körében. Itt olyan, közérdeklődésre számot tartó kérdéseket szerepeltetünk, amelyekkel nap mint nap találkozik a Testület a fogyasztóvédelmi feladatellátása során. Kérdés: Vásároltam egy weboldalon keresztül egy matracot, amit a gerincproblémáimra javasoltak, azonban miután kipróbáltam, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeimet, ezért kértem a visszaszállítását és a vételár visszatérítését. Miután a matrac visszaérkezett, az eladó közölte, hogy mivel kibontottam a matracot, ezért nem vagyok jogosult az elállási jogom gyakorlására. Azt állította, hogy egészségvédelmi, illetve higiéniai okokból, tekintettel arra, hogy felbontottam a matracot védő csomagolást, azt már nem köteles elfogadni. Szerintem viszont egy matracot nem lehet kipróbálni felbontás nélkül. Nem értettem egyet az eladó érvelésével, de ő egyszerűen visszaküldte a terméket, amit természetesen nem vettem át, ugyanis azt használni nem tudom, csak fájdalmat okoz. Valóban nem vagyok jogosult elállni a vásárlástól és nem kaphatom vissza a matrac árát?   Válasz: Interneten keresztül történő áruvásárlás esetén a fogyasztók vásárlástól történő elállási jogát, valamint az az alóli kivételi szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza. A Korm. rendelet kimondja, hogy a fogyasztók termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatják az elállási jogukat, míg egy másik szakasz rögzíti azokat az eseteket, amelyek kivételt képeznek ez alól. A kivételek közé tartozik a jelen esetben a vállalkozás által is hivatkozottak, vagyis az olyan zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontásuk után nem küldhetők vissza. Ilyennek tekinthetők bizonyos kozmetikumok és higiéniai termékek, mint például a fogkefe. A matracok különleges helyzetével az Európai Unió Bírósága is foglalkozott a C-681/17. sz. ügyben, melyben 2019. március 27. napján hozta meg az ítéletét. A Bíróság ebben kifejtette, hogy az áru jellege indokolhatja a csomagolásának egészségvédelmi vagy higiéniai okokból történő lezárását, az ilyen csomagolás felbontása pedig megfosztja a benne található árut az egészségvédelmi vagy higiéniai garanciától. Ugyanis miután a fogyasztó egy ilyen csomagolást felbont, fennáll a kockázata, hogy ezen áru nem képezheti már harmadik fél általi új használat tárgyát, és így nem tehető a vállalkozás által újból értékesíthetővé. Az elállási jog gyakorlása viszont csak akkor zárható ki, ha a termék értékesíthetősége egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolásának felbontását követően véglegesen megszűnik, mivel az érintett termék jellege lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé tenné a vállalkozás számára az annak újbóli értékesíthetővé tételére irányuló intézkedéseket. A Bíróság a fentieket értékelve úgy ítélte meg, hogy egy matrac nem tartozhat azon termékek közé, melyek vonatkozásában az elállási jog gyakorlása kizárható. E körben hivatkozott egyfelől arra, hogy egy matrac, az esetleges használat ellenére, nem válik csupán ezen okból véglegesen alkalmatlanná arra, hogy harmadik fél általi új használat vagy újbóli értékesítés tárgyát képezze. E tekintetben elegendő azt figyelembe venni, hogy egy és ugyanazon matracot használnak a szállodák egymást követő vendégei, hogy létezik használtmatrac-piac, valamint hogy a használt matracok képezhetik mélytisztítás tárgyát. Másfelől az elállás jogát illetően a matrac egy ruházati termékhez hasonlítható. Egy ruházati terméket pedig annak vásárlója „az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének meghatározásához” kipróbálhatja, és adott esetben e kipróbálást követően gyakorolhatja az elállási jogát a terméknek a vállalkozás részére történő visszaküldésével. Márpedig vitathatatlan, hogy számos ruházati termék a rendeltetésszerű használat során közvetlenül érintkezhet az emberi testtel, amint az nem zárható ki a matracok esetében sem, kivéve ha ezen érintkezés elkerülését célzó, különleges védőcsomagolásra vonatkozó követelményeknek vannak alávetve. Emellett még a testtel való közvetlen érintkezéssel járó, esetleges felpróbálást követően is feltételezhető, hogy a vállalkozás ezeket a fogyasztó általi visszaküldést követően – valamiféle kezelés, például tisztítás vagy fertőtlenítés után – egy harmadik fél általi újbóli használatra, és ebből következő újbóli értékesítésre alkalmassá képes tenni, az egészség vagy a higiénia követelményeinek megsértése nélkül. A fentiek nem változtatnak azon, hogy a fogyasztó felelősséggel tartozik az áru minden olyan értékcsökkenéséért, amely az árunak a jellege, tulajdonságai és működése megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be, anélkül azonban hogy elvesztené az elállási jogát. A fentiek alapján – a Bíróság ítéletével összhangban – a vállalkozás nem járt el helyesen, mikor a fogyasztó elállási jogának gyakorlását visszautasította, a matracok ugyanis nem tekinthetők olyan termékeknek, amelyek a Korm. rendeletben meghatározott egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követően, még ha felbontásra is kerülnek, ne lennének visszaküldhetőek. A fogyasztó – amennyiben nem sikerül közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással – akár békéltető testület előtti eljárás kezdeményezésével is érvényesítheti a vételár visszatérítése iránti igényét.