„Jogász válaszol” rovat – új cikksorozat a fogyasztók és vállalkozások érdekében

A Budapesti Békéltető Testület új sorozatot indít hétfőnként a fogyasztói ismeretek erősítése érdekében a fogyasztók és vállalkozások körében. Itt olyan, közérdeklődésre számot tartó kérdéseket szerepeltetünk, amelyekkel nap mint nap találkozik a Testület a fogyasztóvédelmi feladatellátása során. Kérdés: Az interneten keresztül rendeltem egy sportcipőt, amelyet otthon felpróbáltam. Mivel nagy volt rám, visszaraktam a dobozba és visszaküldtem az eladónak. Meglepetésemre az eladó, miután a csomag visszaérkezett hozzá, arról tájékoztatott, hogy a lábbeli használva volt, ezért értékcsökkenés miatt csak a vételár 40%-át fizeti vissza a részemre. Ezzel természetesen nem értettem egyet, hiszen alig 5 percet volt rajtam a cipő, de hiába bizonygattam, hogy otthoni körülmények között próbáltam fel és egyáltalán nem használtam kint, az eladó hajthatatlan volt. Megteheti ezt az eladó?   Válasz: Interneten keresztül történő áruvásárlás esetén a fogyasztók vásárlástól történő elállási jogát, valamint annak gyakorlása esetén a felek jogait és kötelezettségeit a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza. A Korm. rendelet kimondja, hogy a fogyasztók termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatják az elállási jogukat, amit erre irányuló egyértelmű nyilatkozattal tehetnek meg. Amennyiben erre sor kerül, a fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A vállalkozás pedig haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (pl. szállítási díjat) is. A Korm. rendeletben előírtak szerint a vállalkozás akkor nem köteles a teljes vételárat visszatéríteni, ha a termék tekintetében értékcsökkenést állapít meg. A fogyasztó azonban csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Ilyen lehet például ha a megvásárolt készüléken karcolások, törések keletkeznek, vagy egy lábbeli esetén ha az olyan mértékben kerül használatra, hogy például a talpa elkezd kopni, vagy egy díszelem leszakad. Az ilyen értékcsökkenés meglétét azonban a vállalkozás köteles bizonyítani. Olyan körülmények között, amelyet a fogyasztó leírt, a vállalkozás értékcsökkenést nem alkalmazhat, hiszen azzal, hogy a fogyasztó felpróbálta a lábbelit azért, hogy megállapítsa, az megfelelő-e a számára, az a termék tulajdonságainak a megismerésére irányult. Ezzel szemben hogyha a fogyasztó valamilyen sérülést okozott a terméken, amely nem tartozik ebbe a körbe, lehetséges értékcsökkenést alkalmazni, de ennek fennállását a vállalkozás köteles igazolni. A fogyasztó a teljes vételár visszatérítése iránti igénye érvényesítése érdekében akár békéltető testületi eljárást is kezdeményezhet, amely egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő megoldást kínál a vállalkozás visszás magatartásából eredő fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésére.