„Jogász válaszol” rovat – új cikksorozat a fogyasztók és vállalkozások érdekében

A Budapesti Békéltető Testület új sorozatot indít hétfőnként a fogyasztói ismeretek erősítése érdekében a fogyasztók és vállalkozások körében. Itt olyan, közérdeklődésre számot tartó kérdéseket szerepeltetünk, amelyekkel nap mint nap találkozik a Testület a fogyasztóvédelmi feladatellátása során. Nyugta nélkül nincs jótállás?   Kérdés: A kisfiam születésnapjára vásároltam egy elektromos kisautót még a nyáron, amely azonban kb. három hónap alatt tönkrement, egyik napról a másikra nem lehetett bekapcsolni. Megkerestem a problémával az eladót, aki kérte a vásárlásról a blokkot. Mondtam, hogy azt nem kaptunk, illetve a kisautó mellé jótállási jegy sem volt mellékelve, pedig vásárláskor az eladó bizonygatott bennünket, hogy garancia is van az autón, tehát ha bármi probléma lenne, visszavihetjük. Éppen ezért is döntöttünk a drágábbik mellett. Hogy nem értettünk szót az ügyintézővel, a panaszunkra az üzletvezető is odajött, aki kerek perec kijelentette, hogy ha nincs nyugta, akkor garanciában nem tudják javítani vagy cserélni a kisautót. Való igaz, hogy nem tudom nyugta nélkül érvényesíteni a szavatossági jogaimat? Válasz: Egy fogyasztó egy hibás termékkel kapcsolatban akár a kellékszavatossági, akár jótállási jogait kívánja érvényesíteni, a szerződés megkötését ő köteles bizonyítani. A vonatkozó 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint a jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, valamint ha annak rendelkezésre bocsátása elmarad, ez nem érinti a jótállás érvényességét. Azonban akkor, ha a fogyasztó nem kap jótállási jegyet, vagy jótállás hiányában a kellékszavatossági jogait kívánja érvényesíteni, a szerződés megkötését akkor kell bizonyítottnak tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebből természetesen következik, hogy ha a fogyasztó nem tudja felmutatni a vásárlását igazoló bizonylatot (vagyis hogy az adott vállalkozástól vásárolta, illetve hogy mikor és milyen összegért vette a hibás terméket), a vállalkozás a fogyasztó bejelentése alapján még a termék bevizsgáltatására sem köteles, nemhogy a javítás vagy a csereigény teljesítésére. Ugyanígy, ha a vállalkozás a jogszabályban rögzített kötelező jótállás időtartamát meghaladó időtartamra vállalt egy adott termékre jótállást, ennek igazolása is a jótállási jegy birtokában történhet. A fentiek alapján a vállalkozás jogszerűen járt el, amikor a termék hibabejelentésekor a fogyasztótól megkövetelte a nyugta bemutatását. Éppen az ilyen esetek elkerülése érdekében mindig gondosan járjunk el egy-egy termék vásárlásakor, akár üzletben, akár interneten keresztül kerül sor a termék megvételére. A fogyasztók érdeke ugyanis, hogy a vásárlásukat legalább a jótállás, illetve a kellékszavatosság időtartama alatt mindenkor igazolni tudják, hogyha az adott termék meghibásodna, igényüknek a vállalkozás elutasító válasza esetén akár egy békéltető testületi eljárás során is érvényt szerezhessenek.