Közérdekű közlemény a fogyasztóvédelmi törvény egyik legfontosabb változásáról

A Budapesti Békéltető Testület felhívja a fogyasztók és vállalkozások figyelmét, hogy a fogyasztóvédelmi törvény 2019. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján változik a békéltető testületek eljárása.

A módosítások közül az egyik legfontosabb, hogy a békéltető testületek tagjai főszabály szerint már egyedül (egyes tanácsban) járnak el, az Fgytv. alábbi előírásai szerint:

„25. § (1) A békéltető testület tagja – a (2) bekezdésben foglalt vagylagos feltétel megléte esetén, a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – egyedül jár el.

(2) Az egyedül eljáró testületi tag jogi vagy közgazdasági felsőfokú végzettséggel kell, hogy rendelkezzen.

(3) Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita bonyolultsága indokolja, a békéltető testület háromtagú tanácsban jár el.

(4) Ha azt bármely fél kéri, akkor a békéltető testület háromtagú tanácsban jár el.

(5) Ahol a törvény a továbbiakban eljáró tanácsot, illetve az eljáró tanács elnökét említi, azon az egyedül eljáró testületi tagot is érteni kell.”