Több ezer vitás ügyet rendezett tavaly pereskedés nélkül a Budapesti Békéltető Testület