Újabb bírság a nem együttműködő vállalkozásnak

  1. július 26-án egy 50 000 Ft-os fogyasztóvédelmi bírság kiszabásáról szóló határozatot hozott a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mert az érintett vállalkozás (PMP Express Logisztikai Kft.) nem tett eleget a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben rögzített, a békéltető testületi eljárásban kötelezően tanúsítandó együttműködési kötelezettségének.
A jogszabály (Fgytv.) szerint azt a vállalkozást terheli együttműködési kötelezettség, amely ellen a fogyasztó kérelmét benyújtotta. E szerint a vállalkozás köteles kifejteni a vitás üggyel kapcsolatos írásos álláspontját az eljárásban a fogyasztó kérelmére reagálva, egyúttal egyezségkötésre jogosult személy részvételét kell biztosítania a testületek előtti meghallgatások alkalmával. Ha pedig ezek közül bármelyik kötelezettségét megsérti, - kis- és középvállalkozások esetében - legfeljebb 500.000 Ft-os fogyasztóvédelmi bírsággal kell számolnia. Ennek a szabálynak köszönhetően nincsen kivétel: a fogyasztó szemtől-szemben találkozik a vállalkozás képviselőjével. Abban az esetben, ha a békéltető testületek értesítik az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot az együttműködési kötelezettség megsértéséről, a hatóság már a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében sem tekinthet el a bírságtól. Ezen jogszabályi rendelkezések alapján a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal az alábbi vállalkozással szemben hozott – nem jogerős – határozatot: a PMP Express Logisztikai Kft. terhére 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.