Újabb nyilvánosságra hozott nem teljesített ajánlások, nem együttműködő vállalkozások

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  36. § (1) bekezdése szerint ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület - a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét - legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozni.” 

Mindezek alapján a Budapesti Békéltető Testület – a fogyasztói visszajelzések alapján, a törvényes határidőn belül – április hónapban 11 ajánlást hozott nyilvánosságra, melyek a 2010-es nyilvánosságra hozott ajánlások között, ide kattintva érhetőek el. (ennek oka, hogy a 2010 végén indult ügyek 2011 elején kerültek lezárásra, a jogszabály által meghatározott 60 nap pedig ezt követően, a vállalkozás részére történő kézbesítés után indult.) 

Az Fgytv. 36/B. § szerint „a békéltető testület közzéteheti annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó - a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú - nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni." 

Ennek alapján a Budapesti Békéltető Testület folyamatosan vezeti a nem együttműködő vállalkozások listáját, azaz azon vállalkozásokét, melyek sem válasziratot nem küldenek, sem a személyes meghallgatáson nem vesznek részt. A teljes lista ide kattintva található meg, a Budapesti Békéltető Testület eljárását akadályozó vállalkozások jegyzéke (2011/I) alatt.