Fogyasztói panaszok és gyakorlati tanácsok a vitás ügyek elkerülésére, megoldására

A Budapesti Békéltető Testület eljárásai, valamint munkatársainak tanácsadó munkája során számtalan fogyasztói panasszal szembesül. Az alábbiakban igyekeztünk összefoglalni a legtipikusabb fogyasztói panaszokat, és az azokkal kapcsolatos védekezési, megoldási lehetőségeket.

Légi járatok törlése, késése – kártalanítás három órás késés és műszaki hiba esetén is

A késéssel érintett járatok utasait kártalanítás illeti meg, amennyiben a késéssel érintett légi járat következtében háromórás vagy azt meghaladó időveszteséget szenvednek. Így ugyanakkora kártalanítás illeti meg őket, mint a törölt légi járat utasait.

Újabb nyilvánosságra hozott nem teljesített ajánlások, nem együttműködő vállalkozások

A Budapesti Békéltető Testület a jogszabályi rendelkezések keretei között minden hónapban nyilvánosságra hozza a nem teljesített ajánlásokat, valamint a nem együttműködő vállalkozások listáját. Ezúttal tizenegy ajánlás és huszonkét ügyben nem együttműködő vállalkozás esetén került sor minderre.

Közüzemi szolgáltatások – belső elszámolási viták, számlakifogások

2011-ben az összes beérkezett ügy négy és fél százalékát adták a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok. A legkisebb mértékben a közüzemi szolgáltatások ügyei nőttek 2009-hez képest 2010-ben, 15%-kal. Mindennek oka lehet az, hogy a társasházakban lakók szembesültek azzal, hogy nincs hatásköre a Testületnek abban az esetben, ha nem fogyasztó, azaz nem természetes személy kezdeményezi az eljárást, illetve amikor belső elszámolási vita áll fenn.

Utazási szerződések – csődbe ment irodák, járatkésések

2010-nem csak kis mértékben, 16%-kal nőttek az utazási szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek. 2011 első negyedévében az összes beérkezett ügy 4%-át adták az utazási panaszok. Ide tartoznak az utazási vállalkozások szolgáltatásai miatti kifogások, valamint a légi járatok késésével, vagy törlésével kapcsolatos ügyek.

Építőipari szolgáltatások – nyílászárók cseréje, köddé váló vállalkozások

2010-ben 32%-kal nőttek 2009-hez képest az építőipari szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek, míg 2011. első negyedévében az összes beérkezett ügy 4%-át tették ki az építőipari ügyek. A viszonylag alacsony ügyszám oka az építőipar alacsony aktivitása, a gazdasági válság hatása.

Pénzügyi-biztosítási ügyek – fogyasztói csoportok, hitelszerződések

Akárcsak 2010-ben, 2011-ben is jelentősen nőttek a Budapesti Békéltető Testülethez beérkező pénzügyi, biztosítási jogviták. Ennek oka elsősorban a pénzügyi válság hatása, amely érintette közvetlenül az egyes fogyasztók meglehetősen széles körét.

Autópálya-bírságok, parkolási büntetések, javító-karbantartó szolgáltatások – emelkedő ügyszámok

Minden kategóriában, így az egyéb szolgáltatások körében is jelentősen növekedtek az ügyszámok a tavalyi hasonló időszakhoz képest. A Budapesti Békéltető Testülethez beérkező összes ügy 26%-át ezen körbe tartozó panaszok teszik ki.