Alternatív vitarendezés – középpontban az EU-ban is

2012. július elsején vette át Dániától Ciprus az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. Az elkövetkező hat hónapban Nicosia több, uniós fogyasztóvédelmet is érintő lépést tervez, így többek közt célja az alternatív vitarendezési fórumokra vonatkozó uniós jogszabály-tervezetek mihamarabbi elfogadtatása. Mint ismeretes, a Budapesti Békéltető Testület alternatív vitarendezési fórumnak minősül, mely a fogyasztó és vállalkozás közötti jogvitában nyújt gyorsan, ingyenesen és egyszerű eljárási szabályok közepette segítséget.

A ciprusi uniós elnökség feltett szándéka, hogy fennállásának ideje alatt is a fogyasztók magas szintű védelmet élvezzenek és érdekeik a leghatározottabban érvényesüljenek. Ennek keretében erősítik az alternatív vitarendezési fórumok szerepét, mivel az javítja a fogyasztók és a kereskedők bizalmát is a határon átnyúló kereskedelmi ügyletek kapcsán.

Ehhez kapcsolódóan kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló Irányelv-tervezetnek, valamint az online vitarendezésről szóló uniós Rendelet-tervezetnek, szorgalmazzák azok mihamarabbi elfogadását.

Mindemellett az Európai Bizottság a napokban adta ki közleményét az európai fogyasztóügyi stratégiáról, a fogyasztói bizalom növelése és a növekedés céljából. A stratégia szintén kiemelten kezeli az alternatív vitarendezési fórumokat. A jogorvoslathoz való jog tekintetében a Bizottság rövid és középtávon az alternatív vitarendezésre és az online vitarendezésre vonatkozó, nemrég előterjesztett javaslatai elfogadásának és alkalmazásának biztosítására fog koncentrálni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb elérhetővé váljon minden unióbeli fogyasztó számára az a lehetőség, hogy érdekei védelmében egyszerű és gyors eljárás keretében léphessen fel.

Ugyanakkor biztosítja a közvetítésről szóló irányelv helyes átültetését és alkalmazását, amely minden, az EU-ban működő bírót felruház azzal a joggal, hogy felkérje a feleket vitájuk békés rendezésére. A javaslat határokon átnyúló vitákra vonatkozik, de a tagállamokat ösztönzik a közvetítés belföldi használatára is. A stratégiáról szóló bizottsági közlemény teljes szövege ide kattintva elolvasható.