Autópálya-bírságok, parkolási büntetések, javító-karbantartó szolgáltatások – emelkedő ügyszámok

Az egyéb szolgáltatások körébe főleg olyan ügyek tartoznak, mint a javító-karbantartó szolgáltatások, az autópálya-bírsággal és a parkolási díjakkal  kapcsolatos ügyek. A javító-karbantartó szolgáltatások tekintetében sok vita van azon, mire is terjed ki a jótállási kötelezettség, illetve általánosságban is elmondható, hogy kérdéses, egy-egy szolgáltatás esetén hol húzható meg a megfelelő szolgáltatás határa, vagy a hibás teljesítés mikor áll fenn.

Igen gyakori mind az autópálya-, mind a parkolási bírságokkal kapcsolatos azon fogyasztói reklamáció, mely szerint a 15 napos befizetési határidőt túllépve többszörös bírság fizetésére kötelezik a fogyasztót, és e tekintetben nem gyakorol méltányosságot a vállalkozás.

 Szintén gyakori az autópálya használattal kapcsolatos azon ügy, melyben nem megfelelő, vagy félreérthető táblázás miatt kénytelen bírságot fizetni a fogyasztó.

A hírközléssel kapcsolatos szolgáltatások esetén az ügyek nagy része olyan számla panasz, amely a díjcsomagok átláthatatlansága miatt okozott problémát a fogyasztóknak.

 Szintén gyakori a hűségszerződések megszüntetése miatt keletkező kötbérfizetési kötelezettséggel kapcsolatos vitás ügy, valamint a szolgáltatás minőségének nem megfelelő nyújtásával kapcsolatos kifogás.