Észak-macedón fogyasztóvédelmi delegációt fogadott a Budapesti Békéltető Testület

Észak-macedón fogyasztóvédelmi delegáció

2024. február 12-én észak-macedón fogyasztóvédelmi delegáció látogatott el a Budapesti Budapesti Békéltető Testülethez. Az Észak-Macedónia Gazdasági Minisztérium, Állami Piacfelügyeleti Felügyelőség, Pénzügyminisztérium, illetve Metrológiai Ügynökség szakembereiből álló 10 fős küldöttségnek dr. Inzelt Éva, a Budapesti Békéltető Testület (BBT) elnöke tartott szakmai előadást a Budapesti Békéltető Testület szervezeti felépítéséről, működéséről, jogszabályi környezetéről, tevékenységéről, jellemző ügytípusairól, 2023-as eredményeiről, külön kiemelve a Testület e-kereskedelmi tapasztalatait.
Jelenleg Észak-Macedóniában még nem intézményesült az alternatív vitarendezés ezen formája. A küldöttség többek között azzal a céllal érkezett a magyar Testülethez, hogy szakmai diskurzust folytathasson a hazánkban 1999 január 1-jétől működő békéltető testületi rendszerről és joggyakorlatról.

Észak-Macedónia 2004 márciusában nyújtotta be az európai uniós tagság iránti kérelmét, és 2005 decemberében kapta meg az uniós tagjelölt státuszt. Az EU 2022 júliusában tartotta az első kormányközi konferenciát Észak-Macedóniával.

Az Európai Unió észak-macedóniai képviselete jelenleg egy technikai segítségnyújtási projektet valósít meg, amely a belső piac működésének megerősítését tűzte ki célul. A projektet konzorciumi partnerként a WEglobal koordinálja.

A projekt megvalósulásának egyik indikátora egy uniós tagállamba való szakmai tanulmányút megszervezése volt, amely egy Észak-Macedónia által szabadon választott uniós ország fogyasztóvédelmi intézményrendszer énekbemutatását, valamint az e-kereskedelemmel összefüggő hatósági ellenőrzésekkel összefüggő tapasztalatok kölcsönös megosztását szorgalmazta.

Az észak-macedón fogyasztóvédelmi delegáció kétnapos szakmai tanulmányútja során a Budapesti Békéltető Testület működési mechanizmusa mellett megismerkedhetett a fogyasztóvédelmi és a piacfelügyeleti intézményrendszerrel, az Európai Fogyasztói Központ e-kereskedelmi tapasztalataival, az Igazságügyi Minisztérium e-kereskedelmi tevékenységével, különös tekintettel az InternetLaboratórium működésére, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) e-kereskedelmi tapasztalataival és a Kiberpajzs programmal. A küldöttség ellátogatott a Mechanikai és Villamos Laboratóriumba és a Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumba is, valamint megtekintette a Digitális fizetőeszközök kiállítást a Pénzmúzeumban.