„Jogász válaszol” rovat – új cikksorozat a fogyasztók és vállalkozások érdekében

A Budapesti Békéltető Testület új sorozatot indít hétfőnként a fogyasztói ismeretek erősítése érdekében a fogyasztók és vállalkozások körében. Itt olyan, közérdeklődésre számot tartó kérdéseket szerepeltetünk, amelyekkel nap mint nap találkozik a Testület a fogyasztóvédelmi feladatellátása során. Kérdés: Egy weboldalon vásároltam egy láncfűrészt. A kerti munkák elvégzése miatt már nagyon vártam, hogy megérkezzen. Mikor azonban kibontottam a csomagot, abból hiányzott a láncvezető. Azonnal jeleztem az eladónak a weboldalon erre biztosított lehetőségen, mire a cég azt ígérte, amint lehet pótolják, de ez most hiányáru. Türelmesen vártam, de mivel nem akartam kifutni az elállási időből, inkább elálltam a vásárlástól és kértem a vételár visszafizetését. Az eladó megküldött egy nyilatkozatot, amelyet kitöltve visszaküldtem a részére. Ezután az eladó által biztosított személyes ügyfélszolgálaton akartam leadni a láncfűrészt, de mivel ott nem akarták, vagy nem tudták visszafizetni a vételárat, azt nem hagytam ott. Vártam a vételár visszafizetését, de heteken át nem történt semmi. Meddig várathat még az eladó?   Válasz: Amennyiben távollevők között (interneten keresztül) történik az áruvásárlás, a fogyasztókat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható elállási jog illeti meg. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban azonban a Korm. rendelet nem csak a vállalkozások, hanem a fogyasztók számára is előír kötelezettségeket. A legfontosabb ilyen, hogy ha egy fogyasztó a Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A vállalkozás pedig haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (pl. szállítási díjat) is. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén azonban a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A vállalkozást csak akkor nem illeti meg a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. Vagyis jelen esetben amennyiben a fogyasztó az előírt határidőn belül nem küldi vissza a vállalkozás részére a terméket, illetve annak elküldését nem igazolja felé, addig a vállalkozás sem köteles visszatéríteni részére a vételárat és az egyéb költségeket. Fontos megjegyezni ezzel kapcsolatban továbbá, hogy a visszaküldés költsége a fogyasztót terheli, kivéve ha ezt a vállalkozás kifejezetten átvállalta. Ezért az utánvéttel feladott termékek átvételét a vállalkozás jogszerűen tagadja meg, és kerül visszaküldésre a termék a fogyasztó részére. Ne feledjük, ha a vállalkozás az előbbiekben foglaltaktól eltérő magatartást tanúsít, egyszerű, gyors békéltető testületi eljárást is kezdeményezhetünk az igényünk érvényesítése érdekében.