Közös erővel kell visszaszorítani a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat

FORE szakmai nap

Fogyasztóvédelmi konferenciát szervezett a FORE, a BBT és a BKIK


Budapest, 2024.03.19. – A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása volt a témája a Fogyasztóvédelmi Referens Egyesület (FORE) „Aktualitások a Gazdasági Versenyhivatal fogyasztóvédelmi feladatai körében” címmel megtartott hibrid workshopjának. A téma aktualitását az adja, hogy a tiszta verseny megőrzése érdekében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) különös figyelmet fordít a fogyasztók megtévesztésére alkalmas összehasonlító reklámok, piacvezetőségi hirdetések és a csalogató reklámok kiszűrésére és szankcionálására. 

 

Megnyitójában Csókay Ákos, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) főtitkára a szakmai konferencia résztvevőinek szoros együttműködését szorgalmazta, különös tekintettel a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra válaszul adott közös cselekvési terv kidolgozását illetően. Ezt követően dr. Suhajda Zsuzsanna, a Fogyasztóvédelmi Referens Egyesület (FORE) alelnöke ismertette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra és a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogi hátteret, beleértve az aktuális reklámjogi szabályokat és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó rendelkezéseket.

 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) részéről a Fogyasztóvédelmi Iroda vezetője dr. Basa Andrea „Reklám, verseny, jog – Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlata tükrében” című előadásában mutatta be az Iroda fő feladatait a versenyfelügyelet, versenypártolás, a versenykultúra, így a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése és terjesztése területén, valamint vázolta a GVH hatáskörébe tartozó versenyszempontú fogyasztóvédelmi ügyeket. Felhívta a figyelmet a GVH összehasonlító reklámokkal szembeni követelményeire, a GVH értékelési rendszerére, és említésre kerültek a versenypiac új kihívásai (úgymint: „influenszermarketing”, „zöld hirdetések” sötét mintázatok), aktualitásai, a GVH kurrens rendelkezései. Hangsúlyozta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a piac tisztességes működésének őre, így általánosan elmondható, hogy a fókuszukban a „tilos a fogyasztók megtévesztése a versenyben” elv van. Gyakorlati példákat is bemutatott, amelyekkel szemléltette, hogy milyen típusú reklámtól, marketing megközelítésektől tartózkodjanak a vállalkozások annak érdekében, hogy elkerüljék a magas bírságot. Így óvatosan kell bánni az összehasonlító reklámmal, a piacvezetőségi hirdetésekkel, vagy éppen a csalogató reklám alkalmazásával. 

 

A vállalkozói magatartások piactorzító hatásait fókuszba helyező felszólalók után az egyedi fogyasztói jogvitákban eljáró Budapesti Békéltető Testület (BBT) elnöke, dr. Inzelt Éva „A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok előfordulása a békéltető testületi eljárásokban” című előadásában az elmúlt években dinamikusan fejlődő online kereskedelem oldaláról világított rá a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok arányának növekedésére. Ezt a tendenciát azzal is szemléltette, hogy 2020 óta mind a termékek, mind a szolgáltatások terén megháromszorozódott az e-kereskedelmi ügyek száma a Budapesti Békéltető Testület eljárásaiban, majd három esettanulmányt mutatott be a webáruházakban történő hibás árfeltüntetések kapcsán.

 

A szakmai fórum kiváló lehetőséget nyújtott a jelen lévő fogyasztóvédelmi szervek és vállalkozások képviselői, valamint a fogyasztóvédelmi referensek közti szakmai diskurzusra - az Fgytv. („Fogyasztóvédelmi törvény”), az Fttv. („A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény”) és az Tpvt. („Versenytörvény”) joganyagai ismeretének tükrében.

 

A rendezvény a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatáskezelő által kezelt Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával a NEAO-KP-1-2023-2-000790 azonosítószámú pályázati projekt keretében valósult meg.