Tilos fogyasztói csoport létrehozása

2012. január 1-jétől módosult a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.). Ennek legfontosabb szabálya, hogy 2014. január 1-jéig nem hozható létre fogyasztói csoport, valamint a már működő csoportok tekintetében is szabályozásra kerülhet sor a közeljövőben.

2011 számokban és szavakban 7. rész – sajtó és PR tevékenység

A Budapesti Békéltető Testület a korábbi időszakhoz hasonlóan 2011-ben is aktív PR és sajtótevékenységet folytatott. Amellett, hogy a sajtó munkatársai folyamatosan keresték a Budapesti Békéltető Testületet különböző témákkal kapcsolatban, a Testület összesen három alkalommal tartott sajtótájékoztatót székhelyén.

2011 számokban és szavakban 6. rész – tanácsadás

2011-ben a Budapesti Békéltető Testület összesen 4180 esetben foglalkozott valamilyen módon az ügyfelekkel, és ebből 684 esetben nem az eljárással kapcsolatos kérdéskörben. Támogatott tehát azon Fgytv. módosítási javaslat, mely szerint a jövőben jogi alapja is lesz a békéltető testületek tanácsadó tevékenységének.

2011 számokban és szavakban 5. rész – megjelenés, illetékesség, érdekességek

2011-ben a meghallgatásra jutó ügyek 62%-ban csak a fogyasztó jelent meg, míg 16%-ában egyik fél sem. Mindez azt jelenti, hogy a vállalkozások az ügyeknek mindössze 21%-ban vettek részt a személyes meghallgatásokon.

2011 számokban és szavakban 4. rész – vállalkozások együttműködése, ajánlások teljesítése

A fogyasztói jogviták megoldása, a békéltető testületi eljárások hatékonysága szempontjából kiemelt jelentősége van a vállalkozások magatartásának. Annak, mennyire működnek együtt az eljárások során, hiszen a válaszirat küldése, a személyes meghallgatáson való megjelenés döntően befolyásolja az ügy végkimenetelét, az esetleges egyezség meghozatalának esélyét.

2011 számokban és szavakban 3. rész – a döntések típusai, alakulása a korábbi évekhez képest

A legtöbb eljárás ajánlással végződött 2011-ben, azaz a fogyasztói kérelem megalapozottságának megállapításával. Későbbi táblázatunkban jól látszódik az egyes döntések változásainak tendenciája a korábbi évekhez képest, elöljáróban azonban már itt megjegyezzük, hogy megnőttek az egyezségek és az ajánlások számai, és a kötelezést tartalmazó határozatok is javuló tendenciát mutatnak.

Új Testület 2012. január 1-jétől

2012. január 1-jétől 30 tagú Testület kezdhette meg munkáját az új Budapesti Békéltető Testületben, melyben a 15 fogyasztói oldalról jelölt tag közül 5, a 15 vállalkozói oldalról jelölt tag közül pedig 3 az új tagok száma.

2011 számokban és szavakban 2. rész – ügytípusok, változások

A beérkezett ügyek több mint 44%-a a kereskedelem tárgykörében érkezett 2011-ben, míg közel 28%-a az egyéb szolgáltatások tárgykörében.

2011 számokban és szavakban 1. rész – Budapesti Békéltető Testület

A Budapesti Békéltető Testület tevékenységét 2011-ben a korábbi évekhez hasonlóan az a törekvés jellemezte, hogy tevékenysége megfeleljen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) és más, a működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.