A Parlament előtt a Fogyasztóvédelmi törvény módosítása

Benyújtotta az Országgyűlésnek a Fogyasztóvédelemről szóló törvényt (Fgytv.) módosító javaslatát a kormány. Az Fgytv. módosítása részletesen érinti a békéltető testületek működését, eljárását.

Nem teljesített ajánlások, nem együttműködő vállalkozások

A Budapesti Békéltető Testület a jogszabályi rendelkezések keretei között minden hónapban nyilvánosságra hozza a nem teljesített ajánlásokat, valamint a nem együttműködő vállalkozások listáját. Ezúttal hat ajánlás esetén került sor minderre, és bővült a nem együttműködő vállalkozások listája is.

Új Uniós norma – üzleten kívül és távollevők között kötött szerződések

Közös szabályok üzleten kívül kötött és távollévők között kötött szerződésekre, 14 napos elállási lehetőség és visszafizetési kötelezettség, széleskörű tájékoztatási kötelezettség a kereskedők részéről és a fogyasztók hatékonyabb védelme. Többek között ezen szabályok azok, amelyek az új, Európai Uniós irányelv tartalmát adják, és melyek 2013-tól kezdve mindegyik uniós tagállamban alkalmazandóak lesznek.

Magyar Telekom Nyrt.: tisztességtelen és érvénytelenített szerződési feltétel

A Fővárosi Ítélőtábla tisztességtelennek ítélte meg a Magyar Telekom Nyrt. egyik, a fogyasztók által békéltető testületi eljárásban sok alkalommal támadott szerződési feltételét.

BBT: pozitív lista 2012.

A Budapesti Békéltető Testület nyilvánosságra hozta a legújabb pozitív listát. A listára azon vállalkozások kerülhetnek fel, amelyek teljesítették a BBT által hozott ajánlást, és erről a felek értesítették a Budapesti Békéltető Testületet.

Módosuló jogszabályok és szétfagyott vízmérők - fogyasztóvédelmi hírek

A módosítandó Fogyasztóvédelmi törvény tervezete már tárcaközi egyeztetésen van, és a jelenlegi tervek alapján 2012 márciusában a Magyar Országgyűlés elé is kerül a jogszabály tervezett módosítása. A norma módosítása nem kis részben érinti a békéltető testületek működését, eljárásának szabályait is.

A Budapesti Békéltető Testület az Utazás Kiállításon

Ahogy 2011-ben, úgy 2012-ben is részt vett a Budapesti Békéltető Testület az Utazás Kiállításon, melynek során rendkívül széles körben fordultak a Testület képviselőihez a fogyasztók.

Elutasított kereset – hatályban marad a BBT ajánlása a Terézvárosi Önkormányzat ügyében

Elutasította a Fővárosi Törvényszék Budapest Főváros VI. Kerület Terézvárosi Önkormányzata felperes keresetét, amelyet a Budapesti Békéltető Testület ellen nyújtott be ajánlás hatályon kívül helyezése miatt.

BBT 2012: Az első két hónap tapasztalatai, statisztikai érdekességei

A beérkező ügyek számának növekedése, kereskedelmi ügyek és az egyéb szolgáltatások kapcsán kialakuló jogviták, az ajánlások és egyezségek nagy száma: a március 1-jei statisztikai adatok a Budapesti Békéltető Testület vonatkozásában.