Építőipari szolgáltatások – nyílászárók cseréje, köddé váló vállalkozások

2010-ben 32%-kal nőttek 2009-hez képest az építőipari szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek, míg 2011. első negyedévében az összes beérkezett ügy 4%-át tették ki az építőipari ügyek. A viszonylag alacsony ügyszám oka az építőipar alacsony aktivitása, a gazdasági válság hatása.

Pénzügyi-biztosítási ügyek – fogyasztói csoportok, hitelszerződések

Akárcsak 2010-ben, 2011-ben is jelentősen nőttek a Budapesti Békéltető Testülethez beérkező pénzügyi, biztosítási jogviták. Ennek oka elsősorban a pénzügyi válság hatása, amely érintette közvetlenül az egyes fogyasztók meglehetősen széles körét.

Autópálya-bírságok, parkolási büntetések, javító-karbantartó szolgáltatások – emelkedő ügyszámok

Minden kategóriában, így az egyéb szolgáltatások körében is jelentősen növekedtek az ügyszámok a tavalyi hasonló időszakhoz képest. A Budapesti Békéltető Testülethez beérkező összes ügy 26%-át ezen körbe tartozó panaszok teszik ki.