Az ítélet: másodfokon pert nyert a Budapesti Békéltető Testület a Ticketpro Jegyterjesztő Kft. ellen

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítéletében elutasította a Ticketpro Jegyterjesztő Kft. által ajánlás hatályon kívül helyezése iránt beadott keresetét. Ez alapján – ahogy arra a Budapesti Békéltető Testület ajánlásai irányulnak – a vállalkozásnak vissza kell fizetnie a jegyek, bérletek árát a fogyasztók részére.

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának tájékoztatója a MALÉV Zrt. leállásával kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdésekről

A Bizottság a témakörben meghallgatta többek közt az érintett minisztériumokat, a Malév, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint a fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezetek képviselőit is.

BBT 2012: Az első hónap tapasztalatai, statisztikai érdekességei

A kereskedelmi ügyek és az egyéb szolgáltatások kapcsán kialakuló jogviták, az ajánlások és egyezségek nagy száma: az új év első statisztikai adatai a Budapesti Békéltető Testület vonatkozásában.

2011 számokban és szavakban 13. rész – lakásfelújítás, zárcsere és egyéb bonyodalmak

Több alkalommal megtörtént, hogy teljes felújításra szerződtek a felek, de a szolgáltatás teljesítésének minősége nem felelt meg a fogyasztónak. Előfordult, hogy a fogyasztó kész lakást vásárolt, de véleménye szerint hibás teljesítés történt, ami érinti a minőségi, de a biztonságos, rendeltetésszerű használat kérdéskörét is.

2011 számokban és szavakban 12. rész – pénzügyi jogviták, fogyasztói csoportok

Egyre nőttek az úgynevezett fogyasztói csoportokkal kapcsolatos kérelmek 2011-ben, melyek az év második felében is a megyei, fővárosi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek hatáskörében voltak, ezen körre tehát nem terjedt ki a Pénzügyi Békéltető Testület hatásköre.

Másodfokon is pert nyert a Budapesti Békéltető Testület a Ticketpro Jegyterjesztő Kft. ellen

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítéletében elutasította a Ticketpro Jegyterjesztő Kft. által ajánlás hatályon kívül helyezése iránt beadott keresetét. Ez alapján – ahogy arra a Budapesti Békéltető Testület ajánlásai irányulnak – a vállalkozásnak vissza kell fizetnie a jegyek, bérletek árát a fogyasztók részére.

2011 számokban és szavakban 11. rész – parkolási anomáliák, autópálya-bírságok

23%-os növekedést mutatnak az egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelmek az előző évhez képest. Ebbe a körbe főleg olyan ügyek tartoznak, mint a javító és karbantartó szolgáltatások, az autópálya-bírsággal és a parkolási díjakkal kapcsolatos ügyek.

2011 számokban és szavakban 10. rész – szakadt cipők, szakértelem nélküli szakvélemények

Miután értékeltük a Budapesti Békéltető Testület 2011-es működését, érdemes pillantást vetnünk az egyes ügytípusokra, azok jellemzőire és változásaira. Mindjárt kezdjük is a leggyakoribb típussal, a kereskedelmi ügyekkel!

2011 számokban és szavakban 9. rész - Szabályozási javaslatok a jövőre nézve

Ahhoz, hogy hatékonyabban tudják a békéltető testületek ellátni tevékenységüket, mind a békéltető testületek működését alapvetően meghatározó, anyagi és eljárásjogi kérdéseket egyaránt tartalmazó Fgytv. megfelelő módosítására, mind a békéltető testületi tagok díjazásáról szóló 211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítására, valamint más, az eljárás érdemét érintő jogszabály változtatására is szükség van a jövőben.